Forside

 

Velkommen til hjemmesiden for projekter fra Bjarne Saxhofs Fond til støtte for Dansk Forskning

 

Et af Fondens formål er at støtte ”Forskning med henblik på udvikling af energisparende foranstaltninger” og hjemmesiden præsenterer projekter, der har opnået støtte til dette formål.

Fonden støtter forskningsprojekter inden for området energibesparelser i bygninger, subsidiært andre energibesparende foranstaltninger, der kan reducere brugen af fossile brændsler, hvor forskningen 1) udføres på Institut for Byggeri og Anlæg, DTU, 2) på DTU’s andre institutter eller 3) udspringer af DTU’s forskning inden for dette område. Ved uddeling af støtte gives præference til eksternt finansierede seniorforskere.

Fonden har haft årlige uddelinger siden årsskiftet 2009/2010. I alt er der ultimo 2014 uddelt 7,692 mio. kr. i forskningsstøtte til i alt 16 projekter, der har et samlet budget på 10,240 mio. kr. En oversigt over disse projekter gives på denne hjemmesides faneblad ”Projekter”, ligesom der på oversigten vil være link til resultater fra projekterne, efterhånden som de fremkommer.

Fonden støtter også kræftforskning og forskning i Parkinsons syge, som dog er emner, der ikke er repræsenteret på hjemmesiden.

http://www.saxhoffondenbyg.dk/
20 JANUAR 2018